மூர் மார்கெட்: சென்னை பொதுச் சந்தை (Tamil Edition) por தமிழ்த்தேனீ தமிழ்க்கமலம் பதிப்பகம்

மூர் மார்கெட்: சென்னை பொதுச் சந்தை (Tamil Edition) por தமிழ்த்தேனீ தமிழ்க்கமலம் பதிப்பகம்

August 22, 2019

Titulo del libro : மூர் மார்கெட்: சென்னை பொதுச் சந்தை (Tamil Edition)
Fecha de lanzamiento : October 18, 2018
Autor : தமிழ்த்தேனீ தமிழ்க்கமலம் பதிப்பகம்
Número de páginas : 39
Editor : தமிழ்த்தேனீ பதிப்பகம்

Descargue o lea el libro de மூர் மார்கெட்: சென்னை பொதுச் சந்தை (Tamil Edition) de தமிழ்த்தேனீ தமிழ்க்கமலம் பதிப்பகம் en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

தமிழ்த்தேனீ தமிழ்க்கமலம் பதிப்பகம் con மூர் மார்கெட்: சென்னை பொதுச் சந்தை (Tamil Edition)

மூர்மார்க்கெட் சென்னை இந்தியா
மூர்மார்கெட் பாகம்
இந்தியாவிலுள்ள மிகவும் புராதனமான கட்டிடங்களின் பழமையும் பெருமையும் நினைத்துப் பார்க்கவே மிகவும் அருமையான மகிழ்வான தருணங்கள் அப்படிப்பட்ட் பழமை வாயந்த கட்டிடங்களில் மிகப்பெருமை வாய்ந்த மூர்மார்க்கெட் என்னும் பழமையான சந்தை மிகவும் ப்ரபலமான பொது மக்களையும் அதாவது நுகர்வோரையும் வியாபாரிகளையும் அதாவதௌ விற்போரையும் இணைக்கும் பாலமாக செயல்பட்ட ஒரு புராதனக் கட்டிடம்
அந்தக் கட்டிடத்தின் அருமை பெருமைகளைப் பார்ப்போமா
அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ